Hareketli Apreyler

Hasta tarafından takılıp çıkarılabilen aygıtlardır.
Basit diş hareketleri, çene darlıkları, kötü alışkanlıkların önlenmesi,
yer tutucu, sabit tedavi sonrası pekiştirme tedavisi amacıyla kullanılırlar.

X