ORTODONTİK TEDAVİ SÜRECİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN DURUMLAR VE OLASI RİSKLER

Tedavi sürecinde karşılaşılabilecek bazı sorunlar aşağıda sıralanmıştır. Bu sorunların üstesinden gelebilmek için tedavi kurallarına uyulması, randevulara düzenli olarak gelinmesi ve hekimle işbirliği içinde olunması önemlidir. 

X